9 mars 2016

Våruppdatering

pS Arkitektur har kommit igång ordentligt efter årsskiftet och nu startar arbetet med nya och spännande projekt – tex planarbetet med handel, kontor och ca 400 lägenheter på Pottholmen, Karlskrona.