24 augusti 2017

Välkommen Fabian!

Varmt välkommen säger vi till Fabian Martinsson! Fabian har en kandidatexamen i arkitektur ifrån arkitektskolan i Lund och kommer att vara en tillgång i både inrednings- och byggnadsprojekt.