9 mars 2017

Välkommen Mattias!

Vi är glada att kunna hälsa Mattias Beckman välkommen till oss på pS!

Mattias har 14 års erfarenhet från projekt av varierande karaktär, närmast kommer han från VERA Arkitekter där han arbetat med bostadsprojekt i Hagastaden. Han tillför även pS erfarenheter kring myndighetsbyggnader, kontor, stadsutveckling, kulturbyggnader och flygplatsprojekt.

Sedan tidigare har Mattias bred erfarenhet från projekts olika faser, med fokus på projektering och genomförande – vilket ytterligare stärker pS studio byggnad inför kommande utmaningar.