PDF Svenska

Mosaik

Mosaik är ett flexibelt och modulbaserat mötesbord i ek. Genom att vrida och kombinera Mosaikborden kan många olika bordsformer skapas, för olika syften och möten. Genom kopplingsbeslag sätter man ihop borden till önskad form och storlek.

Arkitekt
pS Arkitektur

Ansvarig arkitekt
Peter Sahlin

Handläggande arkitekt
Christian Hörgren

Kategori
Design