PDF Svenska English

Alléskyltar

Reklamskyltar på nytt sätt

Dessa 16 meter höga reklamskyltar står vid E4 vid Stora Wäsby allé och Infra City. Syftet är att återupprätta den 400 år gamla lindallén till Wäsby slott som på 60-talet klövs itu av E4 dragningen. Skyltarna skapar en tydligare visuell koppling mellan alléns östra och västra sida. På 2 av träden sitter digitala LED-skyltar.

Trädens unika konstnärliga utformning och placering är ett nytt landmärke och en ny nordlig port till Upplands Väsby. Skyltarnas hela konstruktion i cortenstål och får med åren en klar och rostig rödton.

Arkitekt
pS Arkitektur

Ansvarig arkitekt
Peter Sahlin

Handläggande arkitekt
Erika Janunger

Kategori
Design