Natur & Kultur är ett av Sveriges mest renomerade bokförlag grundat 1922 av Johan Hansson

Natur & Kultur

Kv Eken 12, Karlavägen 31

Förlaget är verksamt inom flera områden som barnlitteratur, läromedel, fack- och skönlitteratur. Förlaget sitter i en egen fastighet på Karlavägen 31 ritad av Sven Markelius 1958-60. Byggnaden är blåklassad vilket innebär att den är särskilt värdefull ur en kulturhistorisk synvinkel.

PS Arkitektur har varit ansvarig hus- och inredningsarkitekt för fastigheten Eken 12 sedan 2006. Vi har genomfört ett stort antal projekt såsom nytt inredningskoncept för publika ytor, reception och gym. Vi har projekterat och inhandlat en ny interntrappa, renovering av klimatsystem inkl. byte av alla fönsterglas. Som ett led i förlagets önskan om en mer publik framtoning har vi även ljussatt alla fasader och exteriöra konstverk.

Ansvarig arkitekt
Peter Sahlin

Handläggande arkitekt
Beata Denton, Petter Eklund

Medverkande arkitekter
Josefine Hammarberg, Martina Eliasson, Mari Owrenn

Ljusdesigner
Beata Denton

Kategori
Byggnad