Laurinska huset kallades länge för Mälarpalatset och uppfördes på 1890-talet

PDF Svenska English

Laurinska huset

Totalrenovering av Södermalms mest kända silluett

Laurinska huset ligger på Mariaberget i Stockholm och är ritat 1891 av arkitekt Valfrid Karlsson. 2010-12 genomfördes en omfattande yttre renovering av alla tak, alla fasader, fönster och balkonger. Vår roll som arkitekt var att samordna alla konsulter såsom Plåt, Sten, Puts, Smide, El, Rör och Ventilation. Byggnaden är kulturhistoriskt klassad vilket ställde extra stora krav på varsamhet och visualiseringar av varje tillägg och renovering. Byggnaden totalrenoverades även invändigt i trapphus och gårdsmiljö.

Beställare
BRF Bössan 11

Arkitekt
pS Arkitektur

Ansvarig arkitekt
Peter Sahlin

Handläggande arkitekt
Christian Hörgren, Leif Johannsen

Medverkande arkitekter
Therese Svalling, Antikvarie Jan-Erik Ellfolk, White arkitekter

Entreprenör
Metrolit

Kategori
Byggnad

Huset förvanskades kraftigt invändigt under 1930-talet och vi bedömde det som komplicerat och en kostsam restaurering åter till originalskick. Istället tillämpades ett samtida angreppssätt, där bevarade byggnadsdelar restaurerades i kontrast till moderna tillskott