Fjällhuset Skarven finns i två storlekar, LillSkarven och StorSkarven, och har fått sitt namn efter två fjälltoppar i Härjedalen

PDF Svenska English

Fjällhuset

När arkitekten bygger eget

Fjällhusen är designade för Funäsdalsfjällens klimat och designtradition. Utsidan har en reducerad och karg arkitektur, historiskt förankrad i Härjedalens “laduarkitektur.” Insidan är klädd i obehandlad furuplywood och naturskiffer som kontrasterar mot det vita vinterlandskapet. Byggnadsmaterial och tekniska installationer håller mycket hög standard och har valts med stor omsorg för att uppnå lång hållbarhet, låg energiförbrukning och rätt “känsla”. Det 10:e Skarvenhuset produceras vintern 2015/16.

Beställare
Privat

Arkitekt
pS Arkitektur

Ansvarig arkitekt
Peter Sahlin

Handläggande arkitekt
Leif Johannsen (nr 9), Mikael Hassel (nr 9 och 10),

Medverkande arkitekter
Christian Hörgren, Viktor Ahnfelt, Mette Larsson Wedborn.

Entreprenör
Fjällmark Bygg i Hede

Fotograf
Patric Johansson, pS Arkitektur

Kategori
Byggnad