Vår vision är att skapa unik och hållbar arkitektur som berör och syns. Vi siktar högt, både estetiskt och tekniskt. Det ger långsiktig hållbarhet vilket är bra både för ekonomin och för vår miljö. Det som utmärker oss är vår förmåga att lyssna, tolka och utveckla våra beställares visioner till genuina miljöer som är starkt förankrade i platsen eller verksamhetens kärna och kultur.

Nyheter

Det händer mycket på pS och vi har många spännande uppdrag på gång. För att…

Läs mer