På pS arkitektur jobbar vi i tre olika studios:

Studio Inredning: Inredning och hyresgästanpassningar av offentliga och privata lokaler Studioansvarig Beata Denton

Studio Arkitektur: Projektering av byggnader för privata och offentliga beställare Studioansvarig Petter Eklund

Studio Design: Formgivning av möbler, specialinredningar och grafisk design

Peter Sahlin

Arkitekt SAR/MSA, VD

+46 (0) 707 235 021
peter@psarkitektur.se

Beata Denton

Arkitekt MSA, Ljusdesigner

+46 (0) 704 890 342
beata@psarkitektur.se

Lina Mezquida Forsnacke

Inredningsarkitekt/Controller

+46 (0) 735 118 304
lina@psarkitektur.se

Petter Eklund

Arkitekt SAR/MSA

+46 (0) 702 482 641
petter@psarkitektur.se

Mattias Beckman

Arkitekt

+46 (0) 733 548 834
mattias@psarkitektur.se

Mikael Hassel

Arkitekt MSA

+46 (0) 763 923 600
mikael@psarkitektur.se

Julia Falås

Arkitekt

+46 (0) 707 142 448
julia@psarkitektur.se

Josefine A. Hamberg

Inredningsarkitekt

+46 (0) 763 20 60 55
josefine@psarkitektur.se

Fabian Martinsson

Arkitekt

0706 051 875
fabian.martinsson@psarkitektur.se

Ulrika Bergström

Inredningsarkitekt/Ljusdesigner

0706 543 290
ulrika@psarkitektur.se

Agnes Tåhlin Lundin

Service manager & marknadsföring

+46 (0) 73 931 15 33
agnes@psarkitektur.se

Love Sahlin

IT Manager

+46 (0) 730 217 100
love@psarkitektur.se

Mats Lundin

Styrelseordförande

+46 (0) 707 702 676
mats.lundin@telia.com

Åsa Melin

Ekonomi

Melin & Worge
www.melinworge.com